Loading...
Career 2018-04-09T19:25:23+00:00

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sale Coordinator)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
 • ชายและหญิง / อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม Winspeed จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยอบรมด้านระบบ CRM และ Winspeed จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เชิงบริหารจัดการ
 • มีทักษะความละเอียดในการตรวจสอบงานก่อนทุกครั้ง

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
 • ให้คำแนะนำและจัดอบรมสัมมนาข้อมูลสินค้า ให้กับพนักงานขายและลูกค้าของบริษัทฯ เช่น แพทย์และห้องผ่าตัด
 • วางกลยุทธ์การขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เช่น ราคาโปรโมชั่น การโฆษณา พร้อมนำเสนอผู้บริหาร
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนกการขา

ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (เขตกรุงเทพฯ)(ตะวันออก-ตก)(อีสาน)

กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
 • ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิก
 • รับผิดชอบการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทและแผนกการขา
 • ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ชายและหญิง / อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรม Winspeed จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยอบรมด้านระบบ CRM และ Winspeed จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เชิงบริหารจัดการ
 • มีทักษะความละเอียดในการตรวจสอบงานก่อนทุกครั้ง