นโยบายความเป็นส่วนตัว

/นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว 2021-09-03T05:59:39+00:00

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

 

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จํากัด มีความยินดีที่คุณมีความสนใจในองค์กรของเรา เราให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจังและต้องการให้คุณรู้สึกอุ่นใจขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและปลอดภัยที่แชร์ข้อมูลของคุณ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่แบ่งปันกับและ / หรือรวบรวมโดยเรา

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราดำเนินการนั้นได้รับการจัดการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2019 ของประเทศไทย ตามที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2019 และจะมีผลบังคับใช้ พฤษภาคม 2020. ข้อกำหนดการปกป้องข้อมูลเช่น“ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” “ ข้อมูลส่วนบุคคล”,“ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” มีความหมายเหมือนกับในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่กำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือ: บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จํากัด

  1. เรารวบรวมข้อมูลประเภทใดในแคมเปญนี้และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

ขอข้อมูลหรือคำแนะนำ

เมื่อคุณต้องการรับข้อมูลหรือคำแนะนำจากเราคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ในแบบฟอร์มเราขอให้คุณสมัครใจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้:

  • ชื่อและนามสกุล,
  • อีเมล
  • หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Line ID

 

เราใช้ข้อมูลและข้อมูลนี้เพียงเพื่อติดต่อคุณตามความยินยอมและให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่ร้องขอกับคุณ เราจะไม่เก็บข้อมูลไว้นานเกินกว่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายหรือจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

  1. เราจะแบ่งปันข้อมูลกับใคร

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จํากัด  จะไม่ขาย ให้เช่าหรือปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่ว่าเราจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย

 

โปรดทราบว่าเราอาจจ้างพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อประมวลผลข้อมูลเพียงอย่างเดียวในนามของบริษัทเรา เพื่อช่วยเราในด้านการตลาด ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว มีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการและกิจกรรมของตนและเป็นไปตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเรา ผู้ประมวลผลข้อมูลรับประกันว่าได้ใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในลักษณะที่การประมวลผลตรงตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และ พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล และรับรองการคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั้งหมด

 

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณ หากคุณต้องการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณโปรดส่งอีเมลไปที่ p.s.hospitalproduct@hotmail.com

เราต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง หากข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรามีการเปลี่ยนแปลง เช่นหากคุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมลชื่อหรือหมายเลขติดต่อโปรดแจ้งให้เราทราบรายละเอียดที่ถูกต้องโดยส่งอีเมลไปที่ p.s.hospitalproduct@hotmail.com คุณอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องและคุณอาจขอให้เราลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถถอนคำยินยอมการติดต่อได้ตลอดเวลาตราบใดที่คุณแจ้งให้เราทราบถึงการถอนอย่างสมเหตุสมผล คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะใด ๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้และมีสิทธิ์ในการพกพาข้อมูล

คุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการของคุณที่จะหยุดการรวบรวมใช้งานหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเราที่ p.s.hospitalproduct@hotmail.com

 

หากเราไม่สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของคุณได้คุณสามารถติดต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เสมอ

 

 

       5. ติดต่อ

 

หากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล โปรดติดต่อฝ่ายบริการของเรา: p.s.hospitalproduct@hotmail.com หรือ โทร 02-024-8711 , 02-024-8712

 

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จํากัด

นโยบายนี้เริ่มใช้เดือนกันยายน 2564